Przejdź do treści

e-Usługi

1
DT-1
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
2
WN-11
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
3
CUKF
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
4
UKF
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
5
WN-76
Pismo ogólne
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
6
WN-17
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
7
WN-118
Wniosek o zwolnienie gruntów z podatku rolnego oraz udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
8
WN-32
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
9
ZGLO
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
10
UL
Wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
11
WN-155
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
12
DO-Z
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
13
DL-1-2020
Deklaracja na podatek leśny
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
14
DN-1-2020
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
15
DR-1-2020
Deklaracja na podatek rolny
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
16
IL-1-2020
Informacja o lasach
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
17
IN-1-2020
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
18
IR-1-2020
Informacja o gruntach
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: